Ca dao tục ngữ về thầy cô

Đạo thầy nghĩa tớ
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa

Đắc đạo vong sư
Đắc ngư vong thuyền

Đắc đạo quên thầy, được cá quên nơm
Đến đây viếng cảnh viếng thầy
Không say mùi đạo cũng khuây mùi trần
Đi học thầy đánh đi gánh đau vai
Ở đây gần bạn gần thầy
Có công mài sắt có ngày nên kim

Bơi Đăm, rước Giá, Hội Thầy
Vui thì vui vậy chẳng tầy rã La
Biết đâu tìm lòng chim dạ cá
Thầy địa lý mất mả táng cha
Tiếng lành đồn xa tiếng dữ cũng xa
Đồn thì đồn bảy ba ngày đường

Biết chăng hỡi bác mẹ thầy
Ngỡ rằng gả bán, hóa đày thân con?

Biết nhau từ thuở hàn vi
Dù phải lận đận khi đi khi về
Nhớ xưa cùng học một nghề
Cùng thầy cùng bạn chớ hề quên nhau!

Bẻ lau làm viết chép văn
Âu Dương có mẹ dạy răn như thầy

Bồng bồng mẹ bế con sang
Đò dọc quan cấm đò ngang không chèo
Muốn sang thì bắt cầu kiều
Muốn con hay chữ, thì yêu lấy thầy!

Cơm cha áo mẹ chữ thầy
Gắng công mà học có ngày thành danh
Cơm thầy cơm cô

Cả làng có một thầy đồ
Dạy học thì ít, bắt cua thì nhiều
Thương thầy, trò cũng muốn theo
Trò sợ thầy nghèo bán cả trò đi

Cửa song loan trên gài dưới khóa
Tốt bộ dàn trò, rầm hạ mới ăn
Ơn thầy nghĩa mẹ chưa đền
Nhưng hai ta đã sắm một mền đắp chung.

Con ơi ghi nhớ lời này
Công cha, nghĩa mẹ, công thầy chớ quên

Con hơn cha là nhà có phúc
Trò hơn thầy là đất nước yên vui

Dạy con từ thuở tiểu sinh
Gần thầy gần bạn tập tành lễ nghi
Học cho "cách vật trí tri"
Văn chương chữ nghĩa nghề gì cũng thông
Dốt kia thì phải cậy thầy
Vụng kia cậy thợ thì mày làm nên

Dốt nát tìm thầy, bóng bẩy tìm thợ

Học thầy không tầy học bạn

Học trò ăn vụng cá kho
Bị thầy bắt được đánh mo lên đầu

Học trò ăn vụng càng cua
Bà thầy bắt được, tôi mua tôi đền

Học trò thò lò mũi xanh

Ăn vụng bánh đúc chạy quanh nhà thầy

Hai ta ăn một quả cau
Dối thầy, dối mẹ ăn sau bóng đèn

Không thầy đố mầy làm nên

Khó thì hết thảo hết ngay
Công cha cũng bỏ, nghĩa thầy cũng quên

Mấy ai là kẻ không thầy
Thế gian thường nói không thầy sao nên

Ngày nào em bé cỏn con,
Bây giờ em đã lớn khôn thế này.
Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy,
Nghĩ sao cho bõ, những ngày ước ao.


Đi một ngày đàng, học một sàng khôn...

Học phải có hành

Học đâu, biết đó

Học một, biết mười

Học tài, thi phận

Học thầy không tày học bạn.